1.   Gwarancja ważna jest przez okres 12 miesięcy od daty wystawienia.
     2.   Gwarancja obejmuje usługę regeneracji filtra cząstek stałych.
     3.   Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych filtra cząstek stałych.
     4.   Gwarancji nie podlega filtr jeżeli awaria wynika ze złego montażu lub złego stanu                    
               technicznego pojazdu.
     5.   Reklamowany podzespół zakład zobowiązuje się naprawić w ciągu 14 dni od jego
               dostarczenia przez zleceniodawcę. Jeżeli reklamowany podzespół nie nadaje się do dalszej
                regeneracji zakład zobowiązuje się do zwrotu kosztów uzyskanych za usługę.
     6.   Firma nie ponosi żadnych kosztów dodatkowych na skutek uszkodzenia filtra.


- NALEŻY PAMIĘTAĆ O WPISANIU W KOMPUTERZE SAMOCHODU ZMIANY FILTRA CZĄSTEK STAŁYCH.
- SPRAWDZENIU STANU TECHNICZNEGO SILNIKA, WTRYSKÓW, TURBINY, ORAZ SZCZELNOŚCI UKŁADU DOLOTOWEGO.
- CAŁKOWITY ZAKAZ STOSOWANIA MAS USZCZELNIAJĄCYCH DO USZCZELNIANIA UKŁADU WYDECHOWEGO.
- NIE ZASTOSOWANIE SIĘ DO PROCEDUR INSTALACYJNYCH FILTRA CZĄSTEK STAŁYCH DPF/FAP POWODUJE UTRATĘ GWARANCJI.
- EKSPLOATACJA NIEZGODNA Z PRZEZNACZENIEM RÓWNIEŻ SKUTKUJE NATYCHMIASTOWĄ UTRATĄ GWARANCJI.