Regeneracja DPF

PROCES REGENERACJI FIZYCZNEJ FAP polega na usunięciu filtra DPF z pojazdu i wstępnym oczyszczeniu z sadzy. Kolejnym etapem jest wypalenie samego monolitu.

Nasz proces regeneracji polega na całkowitym usunięciu wkładu DPF podczas kontrolowanego wypalania w specjalistycznym piecu indukcyjnym (500-700° C), gdzie zachodzi proces całkowitego wypalenia wszystkich zanieczyszczeń i następnie specjalnej kąpieli chemicznej, która ma na celu ostateczne wymycie pozostałych zanieczyszczeń. Taki proces daje nam pewność w 100% całkowitego udrożnienia wszystkich kanałów DPF/FAP i pozwala nam na przywrócenie fabrycznych parametrów filtra DPF.

REGENERACJA SYSTEMOWA

Gromadzące się w filtrze cząstki sadzy powodują jego stopniowe zapychanie i utratę wydajności. W części pojazdów stosuje się filtry jednorazowe, wymagające wymiany po zapełnieniu filtra. Bardziej zaawansowanym rozwiązaniem jest samooczyszczanie filtra polegające na katalitycznym spalaniu sadzy po osiągnięciu przez filtr odpowiednio wysokiej temperatury (sadza spala się w temperaturze wyższej niż 600° C). System ten nosi nazwę regeneracji pasywnej.

Stosowane są też aktywne systemy wypalania zgromadzonej w filtrze sadzy - na przykład zmiana trybu pracy zwiększenie obciążenia silnika, w wyniku, czego emituje on zwiększone ilości gazów dwutlenku azotu, który przepływając przez filtr powoduje podniesienie temperatury i utlenianie zgromadzonej sadzy. Jeszcze innym sposobem aktywnej regeneracji DPF jest okresowe podgrzewanie go dodatkowym płomieniem wtryskiwanej do filtra mieszanki, w wyniku, czego sadza ulega spaleniu.

Wśród cząstek stałych znajduje się też popiół pochodzący z oleju, dodatków do paliw, czy produktów zużycia i korozji silników. Popiół, w przeciwieństwie do sadzy nie ulega spaleniu do postaci gazowej w procesie regeneracji, tym samym gromadzi się w filtrze cząstek stałych. W taki sposób z czasem stopień zapełnienia filtra nieodwracalnie rośnie i okresy pomiędzy procesami regeneracji maleją. W momencie osiągnięcia przez filtr maksymalnego poziomu napełnienia popiołem niepozwalającego na jego zmniejszenie przez proces regeneracji komputer ECU sygnalizuje błąd w układzie oczyszczania spalin i konieczna jest wymiana, bądź mechaniczna regeneracja filtra poza pojazdem.